Rowerowy Wyjazd Majowy 2011 (RWM 12)

Katedra św. Jadwigi – Zielona Góra. Kościół ufundowany w II poł. XIII w. przez księcia Konrada I głogowskiego poświęcony św. Jadwidze (skądinąd babce fundatora), ukończony w 1294 przez Henryka Głogowczyka, syna Konrada; sam fundator został pochowany w obrębie świątyni. Kościół ten jest najstarszym zachowanym zabytkiem w mieście.

autor: Olga Gembicka
data: 2011-05-01
foto id: 008677
zdjęcie: 2 z 66
wyświetleń: 435