JWR X (2012) - Roztocze

Murawy kserotermiczne w Czumowie. Tablica dofinansowana przez Unię Europejską głosi, że to bardzo cenne półnaturalne nieleśne zbiorowiska roślinne.

autor: Marek Feszczuk
data: 2012-10-20
foto id: 010515
zdjęcie: 15 z 103
wyświetleń: 425