RWM 2018 (Dziewiętnasty RWM)

Za Piranem przekraczamy Chorwacką granicę i wkraczamy na szlak dawnej kolejki wąskotorowej Parenzana, którego mniej lub bardziej będziemy się potem trzymać

autor: Piotr Piłaciński
data: 2018-04-29
foto id: 015142
zdjęcie: 16 z 121
wyświetleń: 103