RWM 2018 (Dziewiętnasty RWM)

Zdobywamy ważny punkt wysokościowy, możemy się wpisać do księgi wejść i przybić sobie pieczątkę (ukrytą w czerwonym paliku)!

autor: Piotr Piłaciński
data: 2018-04-29
foto id: 015146
zdjęcie: 20 z 121
wyświetleń: 103