Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska

Zapora Wodna Pilchowice, ukoñczona w 1912 roku, jest drugą co do wysokości (po Solinie) i drugą co do wieku zaporą w Polsce. Ponadto jest to najwyższa w naszym kraju zapora kamienna oraz łukowa.

autor: Piotr Zabłudowski
data: 2006-04-30
foto id: 003248
zdjęcie: 32 z 109
wyświetleń: 1889