JWR 4

W pewnym momenie skoñczyły sie wszystkie drogi i pozostało tylko kamieniste koryto strumienia.

autor: Piotr Piłaciński
data: 2006-10-21
foto id: 004229
zdjęcie: 35 z 42
wyświetleń: 790