Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska

Stare Miasto z zabytkowymi kamienicami z XVIII i XIX wieku oraz ratuszem, mimo korekt naniesionych w ciągu stuleci, zachowało układ średniowieczny. Zwiedzaniem zielobogórskiej starówki zakoñczyliśmy RWM7.

autor: Piotr Zabłudowski
data: 2006-04-30
foto id: 003173
zdjęcie: 109 z 109
wyświetleń: 715