Strona G��wna
Szukaj:   
abc     o nas     login
Wzmocnij POWER - wyjd¼ na rower
z powrotem strona główna do góry

Drawski Park Krajobrazowy

Drawski Park Krajobrazowy utworzony został w dniu 24 kwietnia 1979 r. w celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych. Obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i krajobrazowym fragment Pojezierza Drawskiego. Powierzchnia parku wynosi 41ha, zaś jego otulina ponad 22ha. Położony jest na terenie sześciu gmin: Barwic, Borne, Sulinowo, Czaplinek, Ostorwice, Połczyn Zdrój i Złocieniec. Występuje tu 695 gatunków roślin naczyniowych, z czego 42 podlegają ochronie prawnej. Park jest również ostoją ptaków o randze europejskiej. Jego awifauna liczy 138 gatunków lęgowych. Istnieje osiem rezerwatów przyrody oraz około 300 pomników przyrody objętych ochroną.

Dla przybliżenia walorów Drawskiego Parku Krajobrazowego utworzono cztery ścieżki przyrodnicze oraz cztery trasy rowerowe o łącznej długości 171 km. Zostały one wytyczone przez najciekawsze i godne odwiedzenia miejsca wokół Czaplinka. Miejscem rozpoczęcia i zakoñczenia rowerowych szlaków jest staromiejski, czapliniecki rynek. Trasy zostały typowo oznakowane stylizowaną sylwetką roweru.

  • Kraina Zaklętego Trójkąta - oznakowanie czerwone, długość 45km, obszar w obrębie jezior: Dołgie Wielkie, Komorze i Żerdno wraz ze Spyczyną Górą.
  • Dolina Pięciu Jezior - oznakowanie niebieskie, długość 47km, to najpiękniejszy zakątek Pojezierza Drawskiego, położona na północ od Czaplinka.
  • Lobeliowe Jeziora - oznakowanie czarne, długość 33km, prowadzi poprzez rynnę polodowcową, wypełnioną licznym jeziorami.
  • Dobczyca - oznakowanie zielone, długość 45km, wiedzie poprzez potężny bór. Jest to jedne z największych zwartych obszarów leśnych na Pomorzu.
Warto zobaczyć:

Czapliniecki kompleks staromiejski - w skład którego wchodzi rynek wraz sąsiadującymi uliczkami jest charakterystycznym przykładem średniowiecznego rozwiązania urbanistycznego. Dzięki przetrwaniu w strukturze licznych elementów dawnego układu przestrzennego czaplinecka starówka wpisana została do rejestru polskich zabytków województwa Koszaliñskiego.

Kościół "Św Trójcy" - najstarsza budowla Czaplinka wzniesiona prawdopodobnie w koñcu XIV lub na początku XV wieku.

Ruiny zamku w Starym Drawsku - usytuowane na wzniesieniu w wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Drawsko i Żerdno przy szosie wiodącej do Kołobrzegu. Zamek wybudowany został przez joanitów około 1360 roku. Od 1407 do 1668 był siedzibą starostów polskich. Od XVIII wieku pozostaje w ruinie. Pozostałości solidnych murów dochodzących do 2.5m grubości i 12-sto metrowej wysokości świadczą o dawnej świetności tej warowni. Ciekawostką jest odsłonięty podczas prac wykopaliskowych loch zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniku budowli.

Młyn wodny w Głęboczku - w niewielkiej wsi powstałej w XIX wieku jako folwark sąsiedniego Rzepowa, zachował się bardzo ciekawy zespół młyñski z koñca XIX wieku, w którego skład wchodzą m.in. szachulcowy budynek młyna oraz spichlerz.


Warto wiedzieć:

Jezioro Drawsko - jest największym (1872ha) i najgłębszym (83m) jeziorem Pojezierza Drawskiego. Pod względem głębokości zajmuje drugie miejsce w kraju. Charakteryzuje się bardzo rozbudowaną linią brzegową, której długość wynosi 76km. Posiada liczne zatoki oraz kilka półwyspów. Na jeziorze znajduje się 14 wysp. Uroku dodają również brzegi jeziora, które na wielu odcinkach mają charakter klifów, ich wysokość dochodzi do 40metrów nad poziom lustra wody. Tutaj też rozpoczyna się szlak kajakowy rzeką Drawą. W wodach jeziora żyje reliktowy sokrupiak.
"Po pierwszym rozbiorze Polski w Czaplinku stacjonował 8 Pułk Huzarów. Pewnej nocy zapadł się z głuchym łoskotem w wodach jeziora Drawskiego, wojskowy plac ćwiczebny o powierzchni 1.5ha. W wyniku osunięcia się grutnu, powstała nowa południowa część jeziora, gdzie głębokość dochodzi do 24 metrów. Zjawisko to, tłumaczy się występowaniem podwodnych pieczar wyżłobionych w skale kredowej, które wówczas zapadły się."

Wyspa Bielawa - położona jest w północnej części jeziora Drawsko, ok. 500 metrów w linii prostej od Starego Drawska. Wyspa zajmuje powierzchnię 79.5 ha i jest piątą co do wielkości wyspą śródlądową w Polsce.Posiada stałych mieszkañców i była dawniej wykorzystywana rolniczo.

Rzeka Drawa - ma swój początek w rynnowej dolinie polodowcowej tzw. Dolinie Pięciu Jezior, położonej pomiędzy Połczynem Zdrojem a Kluczewem. Jest drugim co do wielkości dopływem Noteci. Rzeka ma długość 185km, wypływa z jeziora Krzywego na wysokości 150 m n.p.m., położonego 7km na południowy wschód od Połczyna Zdroju. Uchodzi do Noteci w pobliżu Krzyża , na wysokości 28m n.p.m.

Spyczna Góra - Jezioro Prosino to nazwa ścieżki przyrodniczej rozpoczynającej się przy ruinach zamku w Starym Drawsku. Długość trasy 16.5km i jest przeznaczona dla turystyki pieszej bądź rowerowej. Atrakcją ścieżki jest wieża widokowa na wzgórzu obok Spycznej Góry (203m) w pobliżu miejscowości Żerdno. Z wieży roztacza się panorama środkowej części Drawskiego Parku Krajobrazowego. Obok ambony zlokalizowano altanę wypoczynkową oraz miejsce na ognisko.

Jezioro Prosino - jest to rezerwat ornitologiczny założony w 1988 roku w celu ochrony miejsc lęgowych i bytowych ptaków wodnych i błotnych. Ptaki można dogodnie obserwować z przygotowanego stanowiska.

Jezioro Żerdno - zwane również Srebrnym jest dawną zatoką jeziora Drawsko. Powierzchnia jeziora to 205ha a maksymalna głębokość 36m. Woda jeziora odpowiada I klasie czystości.

Głaz Tempelburg - głaz narzutowy z szarego granitu o obwodzie 19m i wysokości 3.5m ponad ziemię znajduje się w pobliżu Cichorzecza. Tempelburg to także dawna nazwa Czaplinka, wyryta wraz z datą 1858 r. na tym wielkim pomniku przyrody nieożywionej.

Opracowane na podstawie ulotki informacyjnej PTTK
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie tylko na zasadach
określionych przez redakcję Koła Roweru >>zobacz.
strona główna |  index

0.02652 sek.  optima cennik